Architectuur is ruimtekunst.
Ik werk graag aan opgaven die er toe doen. Architectuur als middel om een positieve bijdrage te leveren aan de wereld. Ik houd er ontzettend van om mensen nieuwe of andere mogelijkheden te laten zien dan ze gewend zijn. Architectuur als blik in- en als middel voor een mogelijke toekomst. Opgaven zijn vaak complex en vragen om een doordachte, grootschalige visie en een goed begrip van de situatie. Het vinden van oplossingen is mensenwerk en samenwerking is essentieel. In inhoudelijke samenwerkingen ben ik in mijn element. Met al die gezamenlijke kennis ga ik aan de slag in mijn creatieve proces en ontstaat nieuwe visie.

Het team van Mosaiek bestaat uit Jos Halfweeg, Eva Mannessen en Janine Kleinjan. Er is een vestiging in Utrecht in de Pastoefabriek en in Midwoud in ATELIER SILVER.

mosaiek_dubbelhuis_01_k
Een goed ontworpen gebouw is geen luxe, eerder noodzaak. Goede leefomgevingen dragen bij aan het geluk van mensen. Voor iedereen -jong en oud, arm en rijk- ontwerpt Mosaiek goede gebouwen en gebieden.

Een school waarin kinderen zich vrij voelen en gestimuleerd, een woning waarin ouderen of gehandicapten zich prettig en geborgen voelen, een gebied dat gebruik maakt van zijn mogelijkheden en kracht. Wij werken aan projecten die echt een bijdrage leveren, projecten die ‘er toe doen’. We werken aan publieke gebouwen, zorg, scholen, woningbouw en gebiedsontwikkeling. Wij gaan voor de hoogst haalbare kwaliteit, binnen de bestaande (financiële) randvoorwaarden. Daarvoor is creativiteit en een nieuwe manier van denken nodig, want de middelen zijn vaak beperkt. Daarom: ‘meer doen met minder’, dat is de nieuwe realiteit. Reëel, effectief en efficiënt. Herbestemmen in plaats van slopen en alleen nieuw bouwen als het echt nodig is. In elke omstandigheid zien wij veel ruimte, kansen en mogelijkheden.

Mosaiek is creatief, open, ambitieus, eigenzinnig en kundig. We werken aan vraagstukken van deze tijd, die nu om goede oplossingen vragen. Wij kijken over de grenzen van ons vakgebied heen, waarbij we ook zelf het initiatief nemen voor projecten. Wij zoeken opdrachtgevers die met ons de ruimte en de mogelijkheden zien.

Voor meer informatie:
www.mosaiek.nl